Saturday, May 15, 2010

DUIT

Salam Emas!

Kali ini saya mahu bicara tentang DUIT atau MATAWANG. Bukan sahaja Wang yang Bermata (US Dollar), tetapi semua wang di semua negara. Kalau dalam konteks Malaysia, ada orang memanggil duit, wang, fulus, pitih dan ada juga yang panggil riyal..walaupun matawangnya tetap sama ; Ringgit Malaysia. Semua orang inginkan duit, hatta kanak-kanak pun tahu betapa bernilainya duit. Namun, tahukah anda apa asal duit, dan apakah peranan sebenar duit dalam kehidupan seharian kita? Saya akan ceritakan serba-sedikit latar belakang duit & apa yang berlaku pada duit sejak beribu tahun dahulu. Kukuhkah harta kita bila bersandarkan kepada duit semata? Bukakan mata, celikkan minda kita semua..

Duit dari segi istilahnya bermaksud "apa sahaja yang diterima-pakai sebagai bayaran kepada barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang diterima ataupun sebagai satu medium untuk melangsaikan hutang." Untuk sesuatu benda itu dianggap atau diangkat sebagai matawang, ia haruslah berfungsi sebagai (1) penyimpan nilai yang baik, (2) alat pertukaran dalam jual beli, dan (3) 'unit of account' ataupun boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil tanpa merubah nilainya.

Jika dari segi syarak, matawang diertikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadith riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Muhammad SAW bersabda; "(Jual lah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeza, jual lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Ini bermakna matawang bukan sahaja kertas seperti mana yang kita ada sekarang, tetapi medium-medium lain seperti emas dan perak, gandum, kurma atau apa sahaja yang mempunyai 'intrinsic value', boleh sahaja diangkat sebagai matawang.


"The Chinese were the first to inventpaper around 100 AD. They were also the first to invent paper money, which in its early form can be traced back to the 7th century. In the year 812, the Chinese Emperor used it as a temporary solution because of the copper shortage. This money was called "flying money". It was so popular that by 970 it dominated as a monetary unit. These first bank notes carried a guarantee that it could be traded at any time for coinage. The name of this bank note was "cash". 


The oldest existing bank note is the 1000 cash note of the Ming dynasty from the era of the Great War 1368-1398. It is 225 x 340 mm with a pile of coins centrally depicted . The picture was to show people who couldn't read that they could trade the bill in for the depicted number of coins.


When Marco Polo came back from his travels in China (1275-1292), people in Europe didn't believe that the Chinese used paper for money. Paper money in Europe came 300 years later. The use of paper money in China stopped in 1455.
The history of paper money in Europe is interesting. It started as emergency money sustituting for regular money. The first emergency paper bills are from 1483. The first bank notes were printed in the 17th century. "Di negara China, matawang asalnya adalah 'copper', namun setelah China mengalami kekurangan 'copper', mereka menjadikan kertas sebagai matawang tetapi masih bersandarkan kepada 'copper'. Begitu juga halnya dengan Amerika Syarikat, terdahulu di zaman awalnya, matawangnya adalah 'silver', dan kemudiannya bertukar kepada kertas yang bersandarkan kepada 'silver'. 


Emas sebagai Matawang


Emas adalah salah satu elemen yang paling dinamik di era ekonomi moden sekarang dan ramai yang hairan apabila komiditi fizikal tertua itu masih lagi digunakan hingga kini. Wang emas yang pertama dikeluarkan pada tahun 700 BC & semenjak itu, logam berharga ini digunakan sebagai medium pertukaran utama. Faktor emas yang sukar diperolehi & tinggi nilainya menjadikan ia sebagai alat pertukaran yang sempurna, tanpa mengira apa jenis barangan yang ditukar sekalipun. Sejarah emas sebagai wang kekal selama 2000 tahun sebelum ia mengalami detik perubahan pada tahun 1971.


Bagaimana Emas Menjadi Kertas


Sepanjang lipatan sejarah, wang emas & perak ternyata melalui proses 'pencabulan' di mana fungsi & kegunaan asal dua logam berharga ini telah disalahguna. Wang atau syiling kemudiannya diperbuat daripada logam-logam lain selain emas menyebabkan nilai wang sebenar berubah-ubah mengikut masa. Proses pertukaran emas fizikal kepada wang kertas bermula apabila "Goldsmiths" atau tukang emas yang menyediakan kemudahan penyimpanan emas dengan sedikit yuran, mengeluarkan resit atas penyimpanan itu. Idea tentang penggunaan resit ini merebak dengan cepat kerana ia lebih mudah dibawa berbanding membawa logam-logam tersebut. Justeru, rakyat telah mula menerima & menyokong idea penggunaan wang kertas. "Goldsmiths" kemudiannya bertukar fungsi menjadi bank & evolusi matawang pun bermula.
BERSAMBUNG......No comments: